Wykorzystanie tkanin w technice

Z techniką, w jak najszerszym pojęciu, stykamy się na każdym kroku i jest ona w naszym życiu wszechobecna. Jednak, jako użytkownicy, nie zastanawiamy się nad jej różnymi aspektami, gdyż interesuje nas głównie jej wykorzystanie i zastosowanie.

Z czego zbudowane są kompensatory?

Kompensatory tkaninoweZ  tego z czym mamy bezpośrednio do czynienia, możemy wnosić, że wszelkie urządzenia techniczne  wykonane są z metali lub tworzyw sztucznych. Materiał, z którego są zbudowane musi być twardy, sztywny i niełamliwy. Tymczasem w każdym niemal urządzeniu technicznym znajdują się elementy, które z powodu przeznaczenia, muszą być wykonane z materiałów giętkich, elastycznych, odpornych na działania np. wody. Jednym słowem muszą posiadać właściwości, których nie mają metale, ani tworzywa typu bakelit. Do tych celów najczęściej stosowane są gumy i tkaniny. Typowymi urządzeniami wykonanymi z takich materiałów są kompensatory tkaninowe. Kompensatory, czyli złącza wykonane z tkanin mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także rurociągach wodnych i gazowych. Ponadto są elementem łączącym w instalacjach przesyłających spaliny, gorące powietrze oraz media sypkie. Skoro tkaninowe, to odmiany kompensatorów są  kołnierzowy i  rękawowy. Oczywiście, przy tak szerokim zastosowaniu, bo stosowane są w elektrociepłowniach, zakładach chemicznych, przemyśle hutniczym i w jeszcze kilu gałęziach, jest wielu producentów, którzy zaspokajają potrzeby tych przemysłów.

Producenci oferują wszystkie rodzaje kompensatorów tkaninowych, z odpowiednim oprzyrządowaniem. Oferty i niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych firm. Każda branża znajdzie, wśród producentów, urządzenia odpowiednie do swoich potrzeb. Istotny jest rodzaj tkaniny, z którego wykonane jest złącze.